Lịch làm việc của TT. Đảng ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban MTTQVN phường
HOTLINE: 028.37175.801

KHẢO SÁT ĐĂNG KÝ TIÊM VACCINE PHÒNG NGỪA COVID-19

Bước 1. Tra cứu thông tin theo (họ tên,ngày sinh, khu phố hoặc địa chỉ)
Bước 2. Nếu có thông tin, nhấn chọn "Phiếu khảo sát"
* Nếu không có thông tin cá nhân, nhấn chọn "Đăng ký trường hợp không có thông tin"

* Nhập số CMND/CCCD để kiểm tra đã đăng ký tiêm vaccine phòng ngừa COVID-19?
* Để đảm bảo tính chính xác mỗi người chỉ đăng ký 1 lần

BƯỚC 1. TRA CỨU THÔNG TIN NGƯỜI DÂN (KIỂM TRA THÔNG TIN CÔNG DÂN TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG):
- Họ và tên(*):
- Số CMND/CCCD
- Năm sinh(*):
- Khu phố
- Địa chỉ:
KẾT QUẢ TRA CỨU: