Lịch làm việc của TT. Đảng ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban MTTQVN phường
HOTLINE: 028.37175.801

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI
1 TRẦN HỒ DUY BÍ THƯ ĐẢNG ỦY PHƯỜNG 0968081199
2 NGUYỄN QUỐC HÙNG PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY PHƯỜNG 0978725726
3 ĐẶNG HẢI BÌNH CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG 0982211036
4 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG PHÓ CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG PHỤ TRÁCH KHỐI VĂN HÓA XÃ HỘI; BỘ PHẬN TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ 0901578398
5 PHẠM TRUNG HIẾU PHÓ CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG PHỤ TRÁCH TỔ KINH TẾ-MÔI TRƯỜNG; TỔ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ 0909191990
6 NGUYỄN NGỌC SÁNG CHỦ TỊCH UB. MTTQ VN PHƯỜNG 0937753000